Przejdź do treści

Wystartowały konsultacje społeczne ws. nowego planu działania UE w dziedzinie edukacji cyfrowej

Komisja Europejska rozpoczęła 18 czerwca ogólnounijne konsultacje społeczne, których celem jest zapewnienie, by nowy plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej...

Nowe strategie UE dla gospodarki neutralnej dla klimatu

Aby do 2050 r. stać się neutralną dla klimatu, Europa musi dokonać transformacji swojego systemu energetycznego, który odpowiada za 75 proc....

Prognoza gospodarcza z lata 2020 r.: jeszcze głębsza recesja i większe nierówności

prognozy gospodarczej z lata 2020 r. W rezultacie pandemii koronawirusa gospodarka UE odnotuje w tym roku głęboką recesję, mimo że zarówno...

Aktualności

Prawie 16 mld euro na walkę z COVID-19

16 mld euro na walkę z COVID 19 fotoPodczas zorganizowanej 27 czerwca przez Komisję Europejską i organizację Global Citizen konferencji darczyńców w ramach kampanii „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości”, uruchomiono dodatkowe środki finansowe w wysokości 6,15 mld euro na pomoc w opracowaniu i sprawiedliwym udostępnianiu metod leczenia, testów i szczepionek na koronawirusa. Zgromadzone środki zostaną również przeznaczone na wsparcie odbudowy gospodarczej w najsłabszych regionach i społecznościach na świecie.

Kwota ta obejmuje 4,9 mld euro deklarowane przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w partnerstwie z Komisją Europejską oraz 485 mln euro wkładu państw członkowskich UE. W ten sposób łączna kwota zobowiązań podjętych podczas maratonu deklaracji w ramach globalnej reakcji na pandemię koronawirusa, zapoczątkowanego 4 maja przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen, sięgnęła 15,9 mld euro.

W szczycie wzięły udział rządy 40 państw, które zobowiązały się do zapewnienia powszechnego dostępu do leków na koronawirusa. Zobowiązały się one również do pomocy w opartej na sprawiedliwych zasadach odbudowie społeczności, które najbardziej ucierpiały na skutek pandemii. W wyniku konferencji, stanowiącej punkt przełomowy w działaniach w ramach globalnej solidarności, zobowiązano się do przeznaczenia środków na zapewnienie zdolności produkcji ponad 250 mln dawek szczepionki dla krajów o średnich i niższych dochodach.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Świat uwolni się od pandemii dopiero wówczas, gdy szczepionki, testy i leki będą dostępne po przystępnych cenach dla wszystkich, którzy ich potrzebują. Dzisiejsze [27 czerwca 2020 r.] zobowiązania i wkład Europy zbliżają nas do tego globalnego celu. Europa będzie podążać tą drogą tak długo, jak to konieczne. Dla wspólnego dobra będziemy korzystać ze wszystkich naszych uprawnień w zakresie koordynacji działań. Zawarliśmy potężny sojusz, aby wspólnie zwalczyć tego wirusa.

Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer powiedział: Z przyjemnością informuję, że w ramach „Drużyny Europy” dzięki bliskiemu partnerstwu między EBI a Komisją Europejską przeznaczamy 4,9 mld euro na pomoc w finansowaniu odbudowy po pandemii dla krajów najbardziej narażonych na jej skutki. EBI, u boku „Drużyny Europy”, nadal w pełni angażuje się w działania na rzecz zminimalizowania katastrofalnych skutków pandemii, zwłaszcza zapewniając finansowanie systemów opieki zdrowotnej i badań oraz odporności gospodarczej na całym świecie.

Dyrektor generalny i współzałożyciel organizacji Global Citizen Hugh Evans stwierdził: Kampania „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości” została zapoczątkowana jako reakcja na pandemię koronawirusa i jesteśmy dumni, że możemy przyłączyć się do Komisji Europejskiej i rządów ponad 40 państw z całego świata, aby wszystkim i wszędzie udostępnić testy, leczenie i szczepionki. Wkład w wysokości 6,9 mld dolarów, który dziś [27 czerwca 2020 r.] zadeklarowano, aby wesprzeć najuboższe i najbardziej marginalizowane społeczności na świecie, stanowi niewiarygodny postęp w naszej podróży ku zakończeniu ery COVID-19, ale wciąż jeszcze pozostaje wiele do zrobienia, ponieważ nikt nie będzie bezpieczny, dopóki każdy nie będzie bezpieczny.

4,9 mld euro to kolejny wkład ze strony EBI po tym, jak 4 maja organizacja ta zadeklarowała kwotę 2 mln euro. Będzie on przeznaczony na finansowanie odbudowy gospodarczej, wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej oraz realizację celów zrównoważonego rozwoju we wszystkich państwach spoza UE w ramach działań podejmowanych przez UE na świecie w walce z pandemią („Drużyna Europy”).

Europejski Bank Inwestycyjny opracowuje szereg projektów inwestycyjnych mających na celu opracowanie i zwiększenie skali produkcji szczepionek przeciwko koronawirusowi, testów i metod leczenia, we współpracy z Komisją, Światową Organizacją Zdrowia i Koalicją na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI). Uzupełnieniem wszystkich tych starań są działania EBI w zakresie gotowości na wypadek zagrożenia zdrowia i pandemii zarówno w UE, jak i poza jej granicami. EBI przygotował serię projektów o wartości około 6 mld euro wraz z partnerami z sektora zdrowia i nauk przyrodniczych.

W ostatnich tygodniach EBI ogłosił: nowy protokół ustaleń z WHOumowę o doradztwo z CEPI, współpracę z izraelską agencją ds. innowacji oraz umowę w sprawie finansowania o wartości 50 mln euro z Pluristem na opracowanie metod leczenia, a także finansowanie na rzecz BioNTech na prace nad szczepionką na koronawirusa oraz zwiększoną współpracę z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).

KONTEKST

Kampania „Globalny cel: zjednoczeni z myślą o przyszłości” została zapoczątkowana 28 maja pod patronatem przewodniczącej Ursuli von der Leyen. Stanowi ona ważny etap w globalnej reakcji na pandemię koronawirusa – jest działaniem na skalę światową mającym zapewnić powszechny dostęp do szczepionki przeciwko koronawirusowi, testów i leczenia po przystępnych cenach. Jest to odpowiedź Komisji Europejskiej na globalne wezwanie do działania wystosowane 24 kwietnia 2020 r. przez Światową Organizację Zdrowia z udziałem rządów i partnerów w obliczu pandemii.

Z kwoty 15,9 mld euro zebranej od 4 maja 11,9 mld euro zostało zadeklarowanych przez państwa członkowskie UE, Komisję i Europejski Bank Inwestycyjny. Z tych 11,9 mld euro 6,5 mld zebrano między 4 a 28 maja. Więcej informacji na temat deklarowanych kwot i ich podziału można znaleźć w pytaniach i odpowiedziach.

DODATKOWE INFORMACJE

Autor: Komisja Europejska