Osiągnięcia UE w zakresie badań i innowacji: sprawozdanie i zalecenia na przyszłość

Komisja opublikowała 27 maja najnowsze sprawozdanie dotyczące wyników UE w dziedzinie nauki, badań i innowacji. Przeanalizowano w nim europejskie osiągnięcia...

więcej
Osiągnięcia UE w zakresie badań i innowacji: sprawozdanie i zalecenia na przyszłość

Decydujący moment dla Europy: Naprawa i przygotowanie na następną generację

Komisja Europejska przedstawiła 27 maja wniosek w sprawie kompleksowego planu odbudowy. Aby proces tej odbudowy przebiegał w sposób zrównoważony, równy, solidarny i...

więcej
Decydujący moment dla Europy: Naprawa i przygotowanie na następną generację

Utrudnienia dla hakerów

49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych...

więcej
Utrudnienia dla hakerów

Aktualności

COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Streafka shcengenKraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy Schengen.

Jeszcze na początku marca, swobodne podróżowanie po UE było czymś oczywistym dla większości Europejczyków. Jednak jednym ze środków wprowadzonych w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się koronawirusa było zamknięcie granic wewnętrznych w większości Europy. Ponieważ sytuacja epidemiologiczna się poprawia, a wakacje są coraz bliżej, kraje stopniowo przywracają swobodę przemieszczania się. Posłowie domagają się, aby bezpaszportowa strefa Schengen jak najszybciej wróciła do pełnego funkcjonowania.

Kontrole w strefie Schengen

„Państwa członkowskie działały osobno i nadszedł najwyższy czas, aby UE zaangażowała się zanim będzie za późno i nastąpi nieodwracalna szkoda dla Schengen” powiedziała Tanja Fajon (S&D, Słowenia), przewodnicząca grupy roboczej ds. kontroli Schengen parlamentarnej Komisji Wolności Obywatelskich. „Komisja Europejska powinna odgrywać fundamentalną rolę w przywracaniu swobodnego przepływu, przede wszystkim dla kluczowych kategorii, takich jak pracownicy przygraniczni. Koordynacja europejska jest zatem niezbędna" dodała.

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami strefy Schengen, państwa członkowskie mogą - tymczasowo - wprowadzać kontrole graniczne na granicach wewnętrznych, jeżeli istnieje poważne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego. Muszą powiadomić Komisję Europejską o wprowadzeniu kontroli. KE prowadzi obecnie przegląd krajowych środków związanych z koronawirusem.

Jak ponownie otworzyć granice - wytyczne UE

W pakiecie propozycji dot. bezpiecznego wznowienia podróżowania w UE, 13 maja Komisja Europejska zaproponowała strefie Schengen i państwom członkowskim UE stopniowe ponowne otwarcie granic wewnętrznych. Nacisk kładziony jest na koordynację i przestrzeganie wspólnych kryteriów opartych na wytycznych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Stopniowe zniesienie ograniczeń mogłoby rozpocząć się między regionami lub krajami o podobnej sytuacji epidemiologicznej, które nie powinny dyskryminować ze względu na narodowość. Celem jest ostateczne otwarcie wszystkich granic w całej UE, aby umożliwić płynne i bezpieczne podróżowanie zarówno z powodów zawodowych, jak i osobistych. Nie ma ustalonego harmonogramu, ponieważ zależy on od sytuacji epidemiologicznej i decyzji państw członkowskich.

Zarządzanie granicami i przywrócenie kontroli jest prerogatywą państw członkowskich, ale od wybuchu pandemii Komisja Europejska opracowała wspólne wytyczne, aby zapewnić przepływ pracowników w kluczowych sektorach oraz dostawy towarów i usług na jednolitym rynku. Dzięki współpracy konsularnej UE, prawie 600 000 Europejczyków, którzy utknęli za granicą, wróciło do domu, a unijny Mechanizm Ochrony Ludności umożliwił repatriację ponad 67 tys. obywateli UE. KE zaproponowała też ograniczenie wjazdu obywateli państw trzecich do UE, przedłużone do 15 czerwca.

Dowiedz się więcej o działaniach UE w walce z koronawirusem

Zapoznaj się z osią czasu działań UE w walce z pandemią

Stanowisko Parlamentu

Posłowie wzywają do przywrócenia swobodnego przepływu osób, pracowników, towarów i usług w strefie Schengen. Chcą ściślejszej współpracy UE, aby zagwarantować, że żaden obywatel UE nie będzie dyskryminowany.

Podczas debaty o stanie Schengen w Komisji Wolności Obywatelskich (LIBE) 12 maja, Tanja Fajon przypomniała kontrole graniczne wprowadzone podczas kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Niektóre kraje utrzymywały je przez lata, co Parlament skrytykował jako nieuzasadnione. „Jeśli nie przywrócimy integralności Schengen, poważnie zagrozimy projektowi europejskiemu” powiedziała. Posłowie chcą zatem, aby wszelkie przyszłe kontrole na granicach wewnętrznych były nadzwyczajne i bardzo ograniczone w czasie.

Komisja LIBE przygotowuje rezolucję w sprawie sytuacji w strefie Schengen, nad którą Parlament ma głosować na posiedzeniu plenarnym w czerwcu.

Dowiedz się, jak Parlament Europejski wzmacnia system Schengen i zwiększa bezpieczeństwo granic w Europie.

Strefa Schengen

  • Strefa Schengen obejmuje 26 krajów
  • są to 22 państwa członkowskie UE: Belgia, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Finlandia i Szwecja
  • i 4 państwa stowarzyszone: Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein

2020 05 22 11 11 06 Window

Więcej informacji

EPRS: Wpływ koronawirusa na granice Schengen (27 kwietnia 2020) [EN] 

Autor: Parlament Europejski