COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy...

więcej
COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Komisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w...

więcej
Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

UE przyjmuje strategię na rzecz bioróżnorodności oraz strategię „od pola do stołu”

Komisja Europejska przyjęła 20 maja nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od...

więcej
UE przyjmuje strategię na rzecz bioróżnorodności oraz strategię „od pola do stołu”

Aktualności

Koronawirus: udany przetarg Komisji na środki ochrony indywidualnej dla UE

komisja europejskaZamówienie wspólne dotyczące środków ochrony indywidualnej zainicjowane przez Komisję Europejską w celu walki z kryzysem spowodowanym epidemią koronawirusa zakończyło się powodzeniem.

Producenci złożyli oferty obejmujące – a w niektórych przypadkach nawet przekraczające – ilości wymagane przez państwa członkowskie biorące udział w zamówieniu w odniesieniu do każdej objętej zamówieniem pozycji. Zamówienie wspólne obejmuje maski typu 2 i 3, rękawiczki, gogle ochronne, osłony twarzy, maski chirurgiczne i kombinezony.

Dzięki temu szpitale, pracownicy służby zdrowia, domy opieki i osoby, które tego potrzebują, będą dysponowały niezbędnymi środkami, aby ochronić się przed wirusem i ograniczyć jego rozprzestrzenianie się.

Środki ochronne powinny być dostępne dwa tygodnie* po podpisaniu przez państwa członkowskie umów z oferentami, które powinno nastąpić bardzo szybko.

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: Na całym świecie występuje obecnie ogromne zapotrzebowanie na odzież ochronną i sprzęt medyczny. Dlatego też fakt, że inicjatywa w zakresie wspólnych europejskich zamówień publicznych zapewniła na rynku światowym konkretne oferty na dużą skalę w jak najkrótszym terminie, to sukces. Jest to praktyczny przejaw solidarności UE. Udowadnia, że warto jest być częścią Unii. Środki te powinny wkrótce przynieść znaczną ulgę we Włoszech, w Hiszpanii i w 23 innych państwach członkowskich. Teraz do państw członkowskich należy szybkie podpisanie niezbędnych umów.

Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała: Z zadowoleniem przyjmuję bardzo dobre wyniki naszego wspólnego europejskiego zamówienia. Naszym priorytetem jest zadbanie o to, by osoby pracujące bez ustanku w celu ochrony i ratowania życia – pracownicy służby zdrowia – posiadały niezbędne środki ochrony. Otrzymane przez nas oferty stanowią pozytywną reakcję na wnioski państw członkowskich o środki ratujące życie, takie jak maski, rękawiczki i kombinezony. Te niezbędne środki zostaną wkrótce dostarczone potrzebującym. Razem wygramy tę walkę.

Komisarz Thierry Breton, odpowiedzialny za rynek wewnętrzny i przemysł, stwierdził: To wspólne zamówienie udowadnia potęgę skoordynowanej współpracy. Pozwala państwom członkowskim łączyć siły przy zakupie produktów medycznych. Jednocześnie dalej współpracujemy z przemysłem w celu zwiększenia produkcji i uruchomienia alternatywnych sposobów produkcji środków, których potrzebujemy. Komisja będzie nadal wspierać te wspólne działania podejmowane przez sektor i współpracować z państwami członkowskimi, tak aby środki ochrony docierały do tych, którzy najpilniej ich potrzebują.

W tym zamówieniu wspólnym uczestniczy 25 państw członkowskich. Teraz oceniane są oferty, a umowy mają zostać podpisane w nadchodzących dniach.

Zamówienia wspólne są dla państw członkowskich użytecznym sposobem na to, by razem i w sposób koordynowany przez Komisję Europejską dokonać zakupu towarów na rynkach.

Zamówienie dotyczące większości tych środków ochrony ogłoszono dopiero tydzień temu, w dniu 17 marca, natomiast zaproszenie do składania ofert na maski zostało pierwotnie ogłoszone w dniu 28 lutego.

* W zależności od ofert, zdolności produkcyjnej przedsiębiorstw, czasu potrzebnego na dostawę oraz specyfikacji warunków zamówienia.

autor: Komisja Europejska