COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy...

więcej
COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Komisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w...

więcej
Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

UE przyjmuje strategię na rzecz bioróżnorodności oraz strategię „od pola do stołu”

Komisja Europejska przyjęła 20 maja nową kompleksową strategię na rzecz bioróżnorodności, mającą przywrócić ważną rolę przyrody w naszym życiu, oraz strategię „od...

więcej
UE przyjmuje strategię na rzecz bioróżnorodności oraz strategię „od pola do stołu”

Aktualności

Nowe szanse na zdobycie grantów na badania - trwa nabór na Maria Skłodowska-Curie RISE 2020

rise headerDo 28 kwietnia br. można wziąć udział w naborze w ramach Maria Skłodowska-Curie RISE (pol. Wymiana Pracowników Zajmujących się Badaniami i Innowacjami, ang. Research and Innovation Staff Exchange). Inicjatywa dotyczy krótkoterminowych wymian pomiędzy przedstawicielami sektora nauki oraz środowiska pozaakademickiego. Celem MSCA RISE jest umożliwienie grantobiorcom rozwoju umiejętności, wiedzy i kariery zawodowej przy równoległym nawiązywaniu kontaktów pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w różnych obszarach, w tym: MŚP, ośrodkami naukowo-badawczymi oraz uniwersytetami.

Jakie projekty mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach MSCA RISE?

Każdy projekt badawczo-rozwojowy niezależnie od dyscypliny naukowej, ma szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków MSCA RISE. Konieczne jest jednak, aby inicjatywa była realizowana wspólnie przez kilka podmiotów (w ramach międzynarodowego konsorcjum – więcej poniżej) z uwzględnieniem przez nie synergii oraz komplementarności, obejmujących następujące elementy, tj.: przeprowadzanie szkoleń, wymianę pracowników, organizację konferencji, przygotowywanie publikacji, podnoszenie kompetencji zawodowych oraz działania na rzecz promocji innowacji i nauki.

Na czym polega MSCA RISE?

Wsparcie udzielane w ramach MSCA RISE umożliwia oddelegowanie pracowników w ramach wymiany pomiędzy podmiotami realizującymi projekt na okres od 1 do 12 miesięcy. Nadrzędnym celem jest wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy uczestnikami projektu, którzy po jego zakończeniu powinni mieć możliwość kontynuowania prac w ośrodku wysyłającym.

Jakie podmioty mogą aplikować i kto jest uprawniony do uczestnictwa w wymianie?

O granty MSCA RISE mogą aplikować międzynarodowe konsorcja instytucji złożone z podmiotów z branży pozanaukowej (np. banki, muzea, MŚP, NGO, przedsiębiorstwa oraz szpitale) oraz gałęzi naukowej (tj. ośrodki badawcze, uczelnie). Wspomniane konsorcja muszą składać się przynajmniej z 3 partnerów z różnych państw. Minimum dwóch członków konsorcjum powinno pochodzić z państwa członkowskiego UE lub państwa stowarzyszonego.
Do katalogu osób, które mogą uczestniczyć w wymianie zalicza się: badaczy (niezależnie od długości stażu naukowego), pracowników technicznych i administracyjnych włączonych w obszar badań i innowacji, a także kadrę kierowniczą.

Jak aplikować?

Konsorcjum zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach MSCA RISE powinno opracować wniosek, a następnie złożyć go za pośrednictwem europejskiego portalu.

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z Martą Raptis (marta.raptis@wielkopolska.eu)

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. KPK oraz KE.