Przejdź do treści

Działalność UE w zakresie polityki regionalnej i miejskiej w 2019 r.

Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Komisji Europejskiej opublikowała na początku tego tygodnia broszurę podsumowującą swoją działalność...

REACT-EU pomoże w walce z kryzysem

W listach do ministrów UE odpowiedzialnych za politykę spójności, komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira oraz komisarz ds. miejsc pracy i praw...

Krok do zagwarantowania Europejczykom przyszłej szczepionki przeciw COVID-19

Komisja Europejska zakończyła wstępne rozmowy z firmą farmaceutyczną na temat zakupu potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Planowana umowa z firmą Sanofi...

Aktualności

Ogłoszenie konkursu JPI UE: Urban Accessibility and Connectivity

arodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe, ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN UAC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w systemu ZSUN/OSF.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Francja, Holandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków prowadzonym przez francuską Agencję Finansującą (ANR): https://aap.agencerecherche.fr
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 17 marca 2020 r., 13:00 CET
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2020 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 22 września 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: wrzesień 2020 r.
  • Wyniki konkursu: grudzień 2020 r.

W konkursie EN-UAC można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Prosimy o zapoznanie się z:

  • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPI Urban Europe: (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie);
  • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi w ogłoszeniu oraz kompletem załączników do ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Autor: Narodowe Centrum Nauki