Utrudnienia dla hakerów

49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych...

więcej
Utrudnienia dla hakerów

COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy...

więcej
COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Komisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w...

więcej
Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Aktualności

Ogłoszenie konkursu JPI UE: Urban Accessibility and Connectivity

arodowe Centrum NaukiNarodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe, ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund Urban Accessibility and Connectivity (EN UAC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Szczegółowy zakres tematyczny znajduje się w systemu ZSUN/OSF.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Francja, Holandia, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

  • poziom międzynarodowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy we współpracy z partnerami zagranicznymi wniosku wspólnego w języku angielskim, który należy złożyć w elektronicznym systemie składania wniosków prowadzonym przez francuską Agencję Finansującą (ANR): https://aap.agencerecherche.fr
  • poziom krajowy: przygotowanie przez polski zespół badawczy wniosku krajowego dotyczącego polskiej części projektu, który należy złożyć do NCN w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF. Instrukcja składania wniosków krajowych w systemie OSF/ZSUN jest dostępna tutaj.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 17 marca 2020 r., 13:00 CET
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): maj 2020 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 22 września 2020 r.
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie ZSUN/OSF: wrzesień 2020 r.
  • Wyniki konkursu: grudzień 2020 r.

W konkursie EN-UAC można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. EUR.

Prosimy o zapoznanie się z:

  • dokumentacją konkursową dostępną na stronie sieci JPI Urban Europe: (obowiązuje wszystkich wnioskujących w konkursie);
  • szczegółowymi informacjami dla wnioskodawców, umieszczonymi w ogłoszeniu oraz kompletem załączników do ogłoszenia (dotyczy wyłącznie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie z NCN).

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

Autor: Narodowe Centrum Nauki