Młodzi politycy z wyborów (Young Elected Politicians) – aplikuj do programu w 2020 r.

W tym roku Europejski Komitet Regionów ponownie ogłasza swoje doroczne zaproszenie do udziału w programie YEP, którego celem jest wyłonienie...

więcej
Młodzi politycy z wyborów (Young Elected Politicians) – aplikuj do programu w 2020 r.

Szef Facebooka rozmawia z Brukselą o fake newsach i mowie nienawiści

Mark Zuckerberg zjawił się w Brukseli na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Rozmowy dotyczyły walki z rozpowszechnianiem w internecie fake...

więcej
Szef Facebooka rozmawia z Brukselą o fake newsach i mowie nienawiści

Komisarz ds. rolnictwa J. Wojciechowski: Rolnictwo musi być bardziej ekologiczne

Unijne rolnictwo czekają zmiany. O szczegółach opowiadał w środę w Parlamencie Europejskim unijny komisarz Janusz Wojciechowski. Nowa Wspólna Polityka Rolna...

więcej
Komisarz ds. rolnictwa J. Wojciechowski: Rolnictwo musi być bardziej ekologiczne

Aktualności

Dyskusja o transformacji cyfrowej przedsiębiorstw w siedzibie Wielkopolski w Brukseli

pierwsze711Analiza konkurencyjności oraz wyzwań związanych z cyfryzacją europejskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw to temat konferencji „Going Digital”, zorganizowanej w Brukseli w środę 6 listopada przez regiony partnerskie Wielkopolski, Hesji i Nowej Akwitanii we współpracy z państwowymi bankami rozwoju z pięciu krajów UE i udziałem Komisji Europejskiej. Podczas wydarzenia instytucje z Polski (BGK), Francji (Bpifrance), Niemiec (KfW), Hiszpanii (ICO) oraz Wielkiej Brytanii (British Business Bank) zaprezentowały wspólny raport „European SME Survey” analizujący wyzwania i szanse dla europejskich MŚP w obszarze cyfryzacji.

Musimy zmniejszyć utrudnienia administracyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw”– podkreślił dyrektor Przedstawicielstwa Hesji w Brukseli Friedrich von Heusinger, otwierając konferencję w imieniu goszczących regionów. Zaznaczył, że sektor MŚP jest ważnym aktorem w kształtowaniu przyszłości Unii Europejskiej, a przedsiębiorcy są kluczowymi partnerami dla rozwiązywania przyszłych wyzwań gospodarczych i ekologicznych. „Banki odgrywają ważną rolę we wspieraniu przedsiębiorców na poziomie lokalnym” – powiedział von Heusinger. Instytucje te pracują blisko klientów i oferują fachową wiedzę, zapewniają płynność finansową, a tym samym finansowanie dla przedsiębiorstw. „Dlatego też przedstawione dziś opracowanie jest dla naszych regionów ważne” – podsumował.

 „Muszę powiedzieć, że małe i średnie przedsiębiorstwa w badanych pięciu krajach europejskich są w dobrej kondycji finansowej” - rozpoczęła Vivien Lo z KfW, prezentując konkluzje raportu „European SME Survey”*. Wskazała, że MŚP, dążąc do zwiększania konkurencyjności zarówno na rynkach krajowych jak i międzynarodowych, odnotowują dynamiczny wzrost przychodów. Podkreśliła jednak, że aby utrzymać tę dobrą koniunkturę, MŚP muszą inwestować więcej w cyfryzację. Według wyników badania obecnie zaledwie 54% MŚP we Francji, Niemczech, Polsce, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii uważa zastosowanie nowych technologii za konieczne do utrzymania konkurencyjności w przyszłości. Przedstawicielka KfW wskazała, że 

drugie711jedną z przyczyn niskiego zainteresowania wdrażaniem technologii w małych i średnich przedsiębiorstwach jest strach przed utratą pracy. Raport wskazuje, że MŚP spodziewają się, że cyfryzacja wyeliminuje niektóre zadania i stanowiska w ich firmie. „Uważamy jednak, że wprost przeciwnie. Cyfryzacja doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w MŚP” – uspokoiła Lo na zakończenie, przytaczając, że większość z przedsiębiorstw deklaruje utrzymanie liczby pracowników w przyszłości na dotychczasowym poziomie lub nawet jej zwiększenie.

Podczas panelu z udziałem specjalistów z trzech europejskich instytucji finansowych, Komisji Europejskiej i przedstawiciela sektora MŚP rozmawiano m. in. o tym, że w celu osiągnięcia dalszych postępów w procesie transformacji cyfrowej, europejskie MŚP muszą pokonać inne przeszkody, w tym te związane z brakiem infrastruktury cyfrowej. „MŚP potrzebują taniego, stabilnego i szybkiego łącza internetowego, jakie dostarczyć może tylko sieć 5G. Bank Gospodarstwa Krajowego chce finansować i wspierać budowę sieci 5G w Polsce” - mówił Mateusz Walewski, główny ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego. Za drugą w kolejności przeszkodę w cyfryzacji MŚP raport wskazuje niewystarczające umiejętności informatyczne – zarówno wśród pracowników sektora, jak i na zewnętrznym rynku pracy. „Nie potrzebujemy informatyków pracujących w MŚP. Powinniśmy wiedzieć, co oferujący usługi informatycy, mają do zaoferowania i jak MŚP mogą z tego skorzystać” – ocenił Walewski. Eksperci zgodzili się na koniec, że przedsiębiorstwa muszą pokonać przeszkody na drodze do cyfryzacji, bo bez tego nie wytrzymają konkurencji na rynku.

****Badanie dostarczyło wiedzy o kondycji małych i średnich przedsiębiorstw w Europie oraz pokazało, jak postrzegają one swoją przyszłość w obliczu zjawiska cyfryzacji. W sondażu wzięło udział 2500 firm z pięciu krajów.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli