Budżet UE na 2020 r. uzgodniony

Odpowiedzialni za sprawy finansowe ministrowie z państw członkowskich porozumieli się na spotkaniu w Brukseli z Parlamentem Europejskim w sprawie budżetu...

więcej
Budżet UE na 2020 r. uzgodniony

Wizyta Lokalnej Grupy Działania ze wschodniej Wielkopolski w Belgii

W dniach 13-15 listopada gościła w Brukseli Lokalna Grupa Działania „Solna Dolina”, która przyjechała, aby zaprezentować wielkopolską kuchnię i dobra...

więcej
Wizyta Lokalnej Grupy Działania ze wschodniej Wielkopolski w Belgii

EBI nie sfinansuje projektów związanych z paliwami kopalnymi

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosił, że zakończy finansowanie projektów związanych z paliwami kopalnymi począwszy od 2021 r. Jedynie trzy państwa były...

więcej
EBI nie sfinansuje projektów związanych z paliwami kopalnymi

Aktualności

Eurobarometr: Obywatele coraz bardziej ufają UE

PENajnowsze badania dotyczące majowych wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzone przez Eurobarometr wskazują, że obywatele z optymizmem patrzą na przyszłość UE. Zaufanie do struktur unijnych wśród respondentów coraz bardziej rośnie.

W ankiecie zorganizowanej przez Parlament Europejski wzięło udział blisko 28 tys. obywateli z 28 państw członkowskich. Jednym z powodów przeprowadzenia sondażu był wzrost frekwencji w wyborach do PE w 19 państwach. Ogólny udział obywateli w głosowaniu osiągnął najwyższy poziom od 1994 r. – 50,6 proc. Duże zainteresowanie wyborami do europarlamentu zostało odnotowane przede wszystkim wśród obywateli w wieku 18-24 lat, których udział wzrósł z 28 proc. (2014 r.) do 50 proc. (2019 r.).

Powody do głosowania

52 proc. respondentów przyznało, że głosowanie w wyborach europejskich uważa za swój „obywatelski obowiązek”. 18 proc. opiniodawców ma poczucie, że poprzez uczestnictwo w wyborach może mieć wpływ na kształt UE.

Wśród kluczowych powodów, które skłoniły obywateli do głosowania, znalazły się kwestie gospodarcze (44 proc.), zmiany klimatu (37 proc.) oraz prawa człowieka i demokracja (37 proc.). Kwestie gospodarcze okazały się ważne dla obywateli m.in. Grecji i Chorwacji. Zmiany klimatu przekonały do głosowania przede wszystkim mieszkańców Skandynawii – Danii i Szwecji. Z kolei promowanie praw człowieka i rządów prawa było główną przyczyną do głosowania dla Finów.

Rekordowa liczba ankietowanych – aż 56 proc. „wierzy, że ich głos liczy się w UE”. W tej kwestii największe zaufanie wyrazili obywatele Szwecji (86 proc.), Danii (81 proc.) i Holandii (76 proc.). Na piątym miejscu z wynikiem 68 proc. i wzrostem o 13 punktów procentowych w porównaniu z 2014 r. uplasowali się Polacy. Na końcu stawki znaleźli się Estończycy (30 proc.).

Obywatele dostrzegają korzyści z członkostwa

68 proc. obywateli uznało, że ich kraje odnotowały znaczne zyski w związku z przystąpieniem do struktur unijnych. Korzyści z członkostwa w UE najbardziej docenili obywatele Litwy (91 proc.), Irlandii (89 proc.), Estonii (87 proc.) oraz Polski (86 proc.). Najmniejsze zadowolenie panuje wśród obywateli Włoch (42 proc.).

44 proc. respondentów przyznało, że ufa UE, co stanowi najwyższy odsetek od blisko dekady. Mimo zdecydowanego wzrostu liczba ta nadal znacznie odbiega od poziomu zaufania, jakim obywatele darzyli struktury unijne przed wybuchem kryzysu finansowego w 2008 r. W 2007 r. 52 proc. twierdziło, że wierzy w UE, podczas gdy w 2009 r. odsetek ten spadł do 49 proc.

Najbardziej nieufni

Zgodnie z wynikami badań najmniejsze zaufanie do UE mają obywatele Wielkiej Brytanii. Jedynie 29 proc. Brytyjczyków deklaruje, że pokłada nadzieje w Brukseli. Poza Londynem najbardziej sceptycznie do UE są nastawieni obywatele Francji (33 proc.) i Włoch (37 proc.).

Grecy również wykazują niewielki optymizm względem struktur unijnych. Grecja to jedyne państwo, w którym więcej obywateli jest nastawionych negatywnie (51 proc.) niż pozytywnie (45 proc.) do UE. Nawet różnica między eurosceptyczną a euroentuzjastyczną częścią brytyjskiego społeczeństwa jest mniejsza niż w Grecji i stanowi zaledwie jeden punkt procentowy (47 proc./46 proc.).

Z sondażu wynika, że zaufanie względem Brukseli przewyższa to względem rządów krajowych o około 10 punktów procentowych. 34 proc. obywateli UE przyznało, że bardziej ufa parlamentom narodowym.

Największe problemy

Na czele listy wyzwań, z jakimi zmaga się UE znalazła się imigracja, która została wspomniana przez 34 proc. ankietowanych. Jest to największy problem dla respondentów z Malty, Czech, Estonii, Słowenii i Holandii.

Coraz więcej opiniodawców (22 proc.) wskazywało, że zmiany klimatu są głównym problemem zjednoczonej Europy. Dla obywateli Danii, Irlandii, Finlandii i Szwecji zmiany klimatyczne są poważniejszym wyzwaniem niż migracje.

Pełny raport, który w bardziej kompleksowy sposób zaprezentuje nastroje panujące wśród obywateli UE po ostatnich wyborach do PE, zostanie opublikowany we wrześniu 2019 r.

Autor: Euractiv