Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Parlament Europejski nowej kadencji wybrał wczoraj (17 lipca br.) 44 delegacje międzyparlamentarne, które będą współpracowały z członkami parlamentów innych krajów...

więcej
Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Niemiecka minister obrony została zatwierdzona przez europosłów na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Za kandydaturą Ursuli von der Leyen opowiedziało się...

więcej
Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Parlament Europejski zadecyduje dziś o tym, czy niemiecka minister obrony zostanie nową szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen jest...

więcej
Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Aktualności

Czym w nowym Parlamencie Europejskim będą zajmować się posłowie z Wielkopolski?

parlamentWczoraj zakończyła się trwająca od 2 do 4 lipca pierwsza sesja plenarna nowo wybranego Parlamentu Europejskiego (PE), podczas której wybrano nowego przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz utworzono nowe komisje parlamentarne. Jedną z wiceprzewodniczących została europosłanka Ewa Kopacz.

Nowi posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani z Wielkopolski to premier Ewa Kopacz (Europejska Partia Ludowa), prof. Zdzisław Krasnodębski (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy), premier Leszek Miller (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów), Andżelika Możdżanowska (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy) oraz dr Sylwia Spurek (Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów).

Podczas pierwszej sesji plenarnej Parlament Europejski wybrał także 5 kwestorów oraz 14 wiceprzewodniczących. Wiczeprzewodniczący i kwestorzy tworzą wraz z przewodniczącym Prezydium Parlamentu Europejskiego. Posłowie głosowali również nad składem liczbowym 20 komisji stałych i 2 podkomisji Parlamentu Europejskiego. Oprócz zasiadania w Prezydium PE, Ewa Kopacz będzie także członkinią Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). W nowej kadencji Parlamentu Europejskiego posłowie Leszek Miller i Sylwia Spurek zostali wybrani członkami odpowiednio: Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Podczas pełnienia drugiej kadencji w europarlamencie Zdzisław Krasnodębski uczestniczyć będzie natomiast w pracach Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE). Przynależąca do tej samej grupy politycznej Andżelika Możdżanowska została nominowana członkinią dwóch Komisji: Rozwoju Regionalnego (REGI) oraz Praw Kobiet i Równouprawnienia (FEMM)

Najmniej liczna jest Komisja Prawna (25 członków), a najbardziej liczna Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (76 członków). Decyzję o tym, którzy posłowie będą zasiadać w jakich komisjach podjęło 7 grup politycznych Parlamentu razem z posłami niezrzeszonymi.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Parlamentu Europejskiego