Finansowanie dla projektów dot. integracji

Komisja Europejska zapewnia możliwości finansowania projektów dot. integracji imigrantów z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji z puli projektów finansowanych i...

więcej
Finansowanie dla projektów dot. integracji

Wsparcie przedsiębiorców w zakresie najnowocześniejszych technologii

Celem konkursu „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” jest wyłonienie, rozbudowa i uzupełnienie potencjału ośrodków, które...

więcej
Wsparcie przedsiębiorców w zakresie najnowocześniejszych technologii

Komisja Europejska chce poznać zdanie nt. wdrażania Horyzont Europa

Jeśli jesteś menadżerem europejskich projektów badawczych, reprezentujesz uniwersytet lub instytut badawczy i chcesz mieć wpływ na proces wdrażania programu Horyzont...

więcej
Komisja Europejska chce poznać zdanie nt. wdrażania Horyzont Europa

Aktualności

Otwary nabór na FET-Proactive

logo horizonSDo 3 września 2019 r. można wziąć udział w naborze wniosków na projekty w ramach FET-Proactive: Transition to Innovation Activities. Działania te są włączone w pilotażowy program Europejskiej Rady na rzecz Innowacji - Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot (działania w zakresie badań i innowacji). Dla każdego z projektów przewidziano maksymalnie 24-miesięczny okres realizacji oraz dofinansowanie do 2 milionów euro. 

Cele i założenia

Celem prowadzonego naboru jest wsparcie przekształcenia perspektywicznych rezultatów projektów finansowanych w ramach FET w przełomowe rozwiązania technologiczne lub społeczne oraz przełomowe innowacje. Wsparcie w ramach tego tematu ma zapewnić obiecującym rozwiązaniom przejście z poziomu TRL 2/3 (osiągniętego na zakończenie typowego projektu FET Open lub FET Proactive) do poziomu walidacji i demonstracji. Stanowić to będzie solidną podstawę dla przedsiębiorczości, inwestycji oraz tworzenia nowych przedsięwzięć (biznesów).
Obszary tematyczne

 Wnioski projektowe muszą opierać się na wynikach trwającego lub już zakończonego projektu, finansowanego przez FET-Open lub FET-Proactive w ramach programu Horyzont 2020. Docelowa technologia powinna zawierać się w jednym z następujących obszarów tematycznych:

  • Mikro- i nanotechnologie;
  • Sztuczna inteligencja i zaawansowana robotyka;
  • Technologie dla nauk przyrodniczych i medycznych;
  • Technologie energetyczne;
  • Technologie interaktywne.

Kto może wziąć udział w naborze?

Wniosek projektowy musi być zgłoszony przez konsorcjum obejmujące minimum trzy podmioty prawne z minimum trzech różnych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw stowarzyszonych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Podmioty te muszą być od siebie niezależne.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej i Krajowego Punktu Kontaktowego.