Utrudnienia dla hakerów

49 mln euro przeznaczy Komisja Europejska na wspieranie innowacji w systemach bezpieczeństwa cybernetycznego i prywatności. Wsparcie dla projektów z tych...

więcej
Utrudnienia dla hakerów

COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Kraje UE rozluźniają kontrole graniczne wprowadzone z powodu koronawirusa. Parlament chce skoordynowanych wysiłków w celu jak najszybszego przywrócenia funkcjonowania strefy...

więcej
COVID-19: Kiedy zniesienie kontrol granicznych w strefie Schengen?

Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Komisja zaproponowała 20 maja zalecenia dla poszczególnych krajów, które stanowią wytyczne dotyczące polityki gospodarczej dla wszystkich państw członkowskich UE w...

więcej
Zalecenia dla państw UE dotyczące skoordynowanej reakcji na pandemię COVID-19

Aktualności

Otwary nabór na FET-Proactive

logo horizonSDo 3 września 2019 r. można wziąć udział w naborze wniosków na projekty w ramach FET-Proactive: Transition to Innovation Activities. Działania te są włączone w pilotażowy program Europejskiej Rady na rzecz Innowacji - Enhanced European Innovation Council (EIC) pilot (działania w zakresie badań i innowacji). Dla każdego z projektów przewidziano maksymalnie 24-miesięczny okres realizacji oraz dofinansowanie do 2 milionów euro. 

Cele i założenia

Celem prowadzonego naboru jest wsparcie przekształcenia perspektywicznych rezultatów projektów finansowanych w ramach FET w przełomowe rozwiązania technologiczne lub społeczne oraz przełomowe innowacje. Wsparcie w ramach tego tematu ma zapewnić obiecującym rozwiązaniom przejście z poziomu TRL 2/3 (osiągniętego na zakończenie typowego projektu FET Open lub FET Proactive) do poziomu walidacji i demonstracji. Stanowić to będzie solidną podstawę dla przedsiębiorczości, inwestycji oraz tworzenia nowych przedsięwzięć (biznesów).
Obszary tematyczne

 Wnioski projektowe muszą opierać się na wynikach trwającego lub już zakończonego projektu, finansowanego przez FET-Open lub FET-Proactive w ramach programu Horyzont 2020. Docelowa technologia powinna zawierać się w jednym z następujących obszarów tematycznych:

  • Mikro- i nanotechnologie;
  • Sztuczna inteligencja i zaawansowana robotyka;
  • Technologie dla nauk przyrodniczych i medycznych;
  • Technologie energetyczne;
  • Technologie interaktywne.

Kto może wziąć udział w naborze?

Wniosek projektowy musi być zgłoszony przez konsorcjum obejmujące minimum trzy podmioty prawne z minimum trzech różnych państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw stowarzyszonych w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020. Podmioty te muszą być od siebie niezależne.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli na podst. Komisji Europejskiej i Krajowego Punktu Kontaktowego.