Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Parlament Europejski nowej kadencji wybrał wczoraj (17 lipca br.) 44 delegacje międzyparlamentarne, które będą współpracowały z członkami parlamentów innych krajów...

więcej
Wielkopolscy europosłowie w delegacjach międzyparlamentarnych

Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Niemiecka minister obrony została zatwierdzona przez europosłów na nową przewodniczącą Komisji Europejskiej. Za kandydaturą Ursuli von der Leyen opowiedziało się...

więcej
Ursula von der Leyen nową szefową Komisji Europejskiej

Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Parlament Europejski zadecyduje dziś o tym, czy niemiecka minister obrony zostanie nową szefową Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen jest...

więcej
Dziś w Parlamencie głosowanie ws. przewodniczącej Komisji Europejskiej

Aktualności

Horyzont Europa już widoczny

Horyzont2Jest wstępne polityczne porozumienie w sprawie „Horyzont Europa” - unijnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji. W budżecie UE na lata 2021–2027 Komisja Europejska proponuje przydzielenie na ten cel 100 mld euro. - Jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia w 2021 r. najambitniejszego w historii europejskiego programu badań naukowych i innowacji – powiedział komisarz Carlos Moedas.

Inwestowanie w badania naukowe i innowacje to inwestowanie w przyszłość Europy, w wiedzę i nowe rozwiązania w celu utrzymania i poprawy europejskiego stylu życia. Dlatego też Komisja Junckera wyznaczyła nowy ambitny cel, jakim jest pogłębienie europejskiego potencjału innowacyjnego, zapewnienie trwałego dobrobytu i zachowanie naszej globalnej konkurencyjności. Program „Horyzont Europa”, zaproponowany przez Komisję w czerwcu 2018 r. jako część budżetu długoterminowego UE na lata 2021–2027, jest najambitniejszym w historii programem w dziedzinie badań naukowych i innowacji, dzięki któremu UE utrzyma się w czołówce światowych badań i innowacji.|

Carlos Moedas, komisarz ds. badań, nauki i innowacji, powiedział: - Z zadowoleniem przyjmuję to porozumienie wyrażające silne poparcie dla nowej Europejskiej Rady ds. Innowacji i naszego misyjnego podejścia do programów badawczych. Obecnie jesteśmy na dobrej drodze do uruchomienia w 2021 r. najambitniejszego w historii europejskiego programu badań naukowych i innowacji, kształtującego przyszłość silnej, zrównoważonej i konkurencyjnej gospodarki europejskiej oraz służącego wszystkim regionom Europy.

Program „Horyzont Europa” będzie bazował na osiągnięciach i sukcesie obecnego programu w zakresie badań naukowych i innowacji („Horyzont 2020”). Będzie on w dalszym ciągu stymulować doskonałość naukową Europy za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN) oraz poprzez stypendia i wymiany w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie”, a także korzystać z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), służby naukowej Komisji Europejskiej.

Wprowadzi nowe elementy, w tym Europejską Radę ds. Innowacji (EIC). Europejska Rada ds. Innowacji, która jest obecnie w fazie pilotażowej, będzie punktem kompleksowej obsługi dla wprowadzania radykalnych i przełomowych innowacji z laboratoriów ma rynek, a także pomoże podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwijaniu ich pomysłów na większą skalę. Zapewni bezpośrednie wsparcie dla innowatorów za pośrednictwem dwóch głównych instrumentów finansowania: jednego dla wczesnych etapów prac, a drugiego dla etapu rozwoju oraz wprowadzania na rynek. Działalność ta będzie uzupełnieniem prac Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

Co dalej?

Wstępne porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski, Radę i Komisję musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę. Budżetowe aspekty programu „Horyzont Europa” są uzależnione od ogólnego porozumienia w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, zaproponowanego przez Komisję w maju 2018 r.

Synergia z innymi przyszłymi programami i politykami UE jest nadal przedmiotem dalszych dyskusji i zależy od postępów w realizacji innych sektorowych wniosków w ramach długoterminowego budżetu UE. Postanowienia odnoszące się do międzynarodowych układów o stowarzyszeniu są również przedmiotem dalszych dyskusji.

Komisja rozpocznie teraz przygotowanie wdrożenia programu „Horyzont Europa” w celu opublikowania pierwszego projektu programów prac, zanim program zostanie uruchomiony w dniu 1 stycznia 2021 r.

Kontekst

Europa, zamieszkiwana przez zaledwie 7 proc. światowej populacji, generuje 20 proc. światowych inwestycji w badania naukowe i rozwój, wydaje jedną trzecią wysokiej klasy publikacji naukowych oraz zajmuje dominującą pozycję na świecie w takich sektorach przemysłu, jak: farmaceutyka, chemikalia, inżynieria mechaniczna i moda.

Dzięki finansowaniu z UE zespoły z różnych krajów, zajmujące się różnymi dyscyplinami naukowymi, mogły współpracować i dokonać nieprawdopodobnych odkryć, a tym samym uplasować Europę na pozycji światowego lidera w dziedzinie badań naukowych i innowacji.

Program „Horyzont Europa” bazuje na tym sukcesie i wprowadza szereg nowych elementów, które przyniosą realne korzyści zarówno obywatelom, jak i całemu społeczeństwu.

Będzie on w dużym stopniu kontynuacją obecnego programu „Horyzont 2020”, programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020, zachowując takie elementy, jak: trzy filary, doskonałość jako centralny aspekt badań i utrzymanie sprawdzonych zasad i procedur dotyczących finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”. Został jednak udoskonalony, aby zmaksymalizować jego oddziaływanie, znaczenie dla społeczeństwa i potencjał w zakresie przełomowych innowacji.

Program „Horyzont Europa” jest kluczowym elementem realizacji „Odnowionego europejskiego programu na rzecz badań naukowych i innowacji – szansy Europy na ukształtowanie własnej przyszłości”. W programie tym, omawianym na posiedzeniu przywódców UE w maju ubiegłego roku w Sofii, określono kroki niezbędne do zapewnienia globalnej konkurencyjności Europy.

Więcej informacji:

Autor: Komisja Europejska