KE zapowiada 100 mld euro na inwestycje w solidarną transformację energetyczną

Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała, że chce dużych inwestycji w działania służące sprawiedliwej transformacji energetycznej. We współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym...

więcej
KE zapowiada 100 mld euro na inwestycje w solidarną transformację energetyczną

Zakończyła się ostatnia sesja plenarna bieżącej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów

Rola Europejskiego Komitetu Regionów i potrzeby samorządów w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu były głównymi tematami odbywającej się 4 i 5...

więcej
Zakończyła się ostatnia sesja plenarna bieżącej kadencji Europejskiego Komitetu Regionów

Webinarium na temat praw własności intelektualnej w programie H2020 i Euratom

10 grudnia 2019 w godzinach 11:00 – 12:15 odbędzie się webinarium poświęcone prawom własności intelektualnej w programie Horyzont 2020 i...

więcej
Webinarium na temat praw własności intelektualnej w programie H2020 i Euratom

Aktualności

Europejski Komitet Regionów o przyszłości polityki spójności

PrezydiumMarszałek Marek Woźniak wziął udział w Brukseli w zakończonej dzisiaj dwudniowej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów (KR). Było to jedno z najważniejszych spotkań tego organu w kończącym się roku, ponieważ Komitet wypracował swoje stanowisko – w formie serii opinii – odnośnie propozycji Komisji Europejskiej nt. przyszłości polityki spójności. Polska delegacja, której Marszałek Woźniak przewodniczy, aktywnie włączyła się w proces tworzenia tych dokumentów. Wczoraj z członkami KR spotkała się unijna komisarz ds. polityki spójności Corina Creţu.

Komisarz przypomniała, że podczas ostatniego roku trwały intensywne dyskusje dotyczące kształtu i finansowania polityki spójności w nowym okresie programowania po 2020 r. Obecnie Komisja Europejska przekazała przygotowaną przez siebie propozycję pozostałym współprawodawcom – Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, którzy muszą na tej podstawie wypracować ostateczne decyzje. Europejski Komitet Regionów jako organ doradczy UE również bierze udział w tym procesie.

Podczas spotkania Komisarz Creţu podziękowała europejskim samorządom za wsparcie udzielone podczas prac nad przyszłością polityki spójności, choć, jak podkreśliła, „do niektórych spraw mieliśmy czasem inne podejście”.  Odniosła się również do kwestii obywateli UE, mówiąc: „należy upodmiotowić mieszkańców zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich i pokazać, co Europa dla nich robi”.

W przyjętych wczoraj przez Europejski Komitet Regionów opiniach dotyczących polityki spójności znalazły się m.in. takie ważne postulaty dla polskich samorządów jak: polityka spójności dla wszystkich regionów UE, pozostawienie Europejskiego Funduszu Społecznego w jej ramach, utrzymanie zasady n+3 (Komisja postuluje n+2) oraz obecnej stopy współfinansowania na poziomie 85% dla regionów słabiej rozwiniętych, wśród których po 2020 r. najprawdopodobniej pozostanie Wielkopolska. Samorządy sprzeciwiają się natomiast usunięciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z rozporządzenia ogólnego czy warunkowości makroekonomicznej. Jak twierdzą, „w wyniku powiązania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych  z zarządzaniem gospodarczym miasta i regiony byłyby „zakładnikami” w wyniku zaniechań rządów krajowych”.

Dzisiaj gościem honorowym sesji plenarnej był Michel Barnier, główny negocjator UE ds. Brexitu, który podsumował proces negocjacji i poinformował członków KR o tym, co udało się w jego wyniku ustalić. „Chodziło o uporządkowane wycofanie się Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i położenie podwalin pod dalsze relacje” – powiedział Barnier, dodając, że cel ten został osiągnięty. W pierwszym rzędzie trzeba było dać gwarancję prawną obywatelom UE mieszkającym w Wielkiej Brytanii, i Brytyjczykom pozostającym na terenie UE podczas okresu przejściowego – mówił. Ważnym punktem traktatu jest również uzgodnienie, że Wielka Brytania wywiąże się ze swoich zobowiązań finansowych w ramach unijnego budżetu do 2020 r.  Okres przejściowy będzie obowiązywał od marca przyszłego roku przez 21 miesięcy – wówczas Wielka Brytania nie będzie już członkiem UE, ale nadal będzie mogła korzystać z unii celnej, rynku wewnętrznego czy unijnych polityk. Wypracowane porozumienie musi teraz zostać ratyfikowane przez Parlamenty Europejski oraz Wielkiej Brytanii.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Autor zdjęcia: Europejski Komitet Regionów