mt_ignore

Za 97 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!

Prezentujemy pierwsze prognozy podziału miejsc w nowym Parlamencie Europejskim. Najwięcej miejsc, tak samo jak obecnie, mają uzyskać Europejska Partia Ludowa...

więcej
Za 97 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!

Dokumenty ważne w całej UE

Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane...

więcej
Dokumenty ważne w całej UE

Artyści pod ochroną UE

Porozumienie Parlamentu i Rady w sprawie praw autorskich na rynku cyfrowym UE Platformy internetowe powinny płacić za wykorzystywanie pracy artystów i...

więcej
Artyści pod ochroną UE

Aktualności

Europejskie regiony postulują w sprawie WPR w Parlamencie Europejskim

1zdjW dniu 3 października 2018 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyło się wspólne wydarzenie 11 europejskich regionów (Koalicji Europejskich Regionów Rolniczych) nt. przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele polityczni z regionów Koalicji, którzy w trakcie spotkania z europosłami przekazali wspólnie wypracowane postulaty. Do działań Koalicji, która powstała z inicjatywy francuskiego regionu Bretanii i w przyszłości będzie się rozszerzać, włączyły się już regiony włoskie (Emilia-Romania, Toskania), hiszpańskie (Estremadura, Andaluzja, Kastylia i León), niemieckie (Badenia-Wirtembergia, Bawaria), francuskie (Nowa Akwitania, Kraj Loary) oraz Wielkopolska.

W świetle nadchodzących nowych Wieloletnich Ram Finansowych Komisja Europejska przedstawiła 1 czerwca br. propozycję nt. WPR w latach 2021-2027, zgodnie z którą pozycja regionów zostanie osłabiona, natomiast większą rolę będą miały państwa członkowskie. Opracowane stanowisko stanowi głos europejskich regionów, których celem jest zachowanie silnej Wspólnej Polityki Rolnej i roli europejskich regionów w jej wdrażaniu.
Głównymi postulatami są: zwiększenie wspólnych ambicji w celu sprostania wspólnym wyzwaniom, silny budżet przyszłej WPR, umożliwienie regionom sprawowania roli instytucji zarządzającej, bardziej sprawiedliwa i zrównoważona WPR oraz wzmocnienie rozwoju obszarów wiejskich.

2zdjWydarzenie otworzył Paolo de Castro, Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. Zgodnie z jego wypowiedzią, Parlament wyraża zaniepokojenie propozycją Komisji nt. WPR, według której rośnie ryzyko renacjonalizacji polityki, a więc uniezależnienia się poziomu krajowego od regionalnego – „Szczególnie niepokoi to, że WPR mogłaby utracić swój “wspólny” wymiar”. Polityk podkreślił, że współpraca regionów jest bardzo istotna, ponieważ pokazuje, że nie kierują się one wyłącznie własnymi interesami, ale również wspólną przyszłością. Olivier Allain, Wiceprzewodniczący regionu Bretanii ds. Rolnictwa poinformował, że wszystkie regiony francuskie popierają postulaty Koalicji, której zadaniem jest zmierzenie się z wyzwaniami oraz pokazanie, że przewodzą jej wspólne wartości i fundamenty europejskie. Podkreślił również, że do regionów powinno należeć zarządzanie II filarem WPR, czyli polityką rozwoju obszarów wiejskich, ponieważ to regiony są im najbliższe. W praktyce oznacza to utrzymanie przez regiony roli instytucji zarządzających, którymi zgodnie z propozycją KE mają zostać państwa członkowskie.

Przedstawiciele regionów Koalicji przedstawili podczas spotkania istotę podtrzymania roli regionów w WPR. W wielu przypadkach obszary rolnicze nie rozwijałyby się, gdyby nie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podkreślono również, że zmniejszenia budżetu w latach 2021-2027 mogłoby uniemożliwić rozwój zrównoważonego rolnictwa, a także wpłynąć na dotacje dla rolników oraz jakość produktów. Niemożliwe wtedy byłoby również zmierzenie się z nadchodzącymi wyzwaniami takimi jak zmiany klimatyczne, ubóstwo regionów wiejskich oraz bezpieczeństwo żywności i bioróżnorodność.

Poparcie dla silnej roli regionów wyraził w swojej wypowiedzi również Guillaume Cros, Wiceprzewodniczący Rady Regionu Oksytania i sprawozdawca opinii KR dot. reformy Wspólnej Polityki Rolnej, który potwierdził, że rola wdrażania II filaru powinna należeć do regionów. W spotkaniu wzięła udział również europosłanka Isabelle Thomas, sprawozdawczyni raportu dot. przyszłego budżetu UE z ramienia PE, która stwierdziła, że głos regionów jest niezmiernie ważny i w pełni poparty przez Parlament Europejski. Debata powinna teraz zostać skierowana w stronę państw członkowskich, których rola ma zostać w przyszłości zwiększona.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli