mt_ignore

Za 97 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!

Prezentujemy pierwsze prognozy podziału miejsc w nowym Parlamencie Europejskim. Najwięcej miejsc, tak samo jak obecnie, mają uzyskać Europejska Partia Ludowa...

więcej
Za 97 dni wybory do Parlamentu Europejskiego!

Dokumenty ważne w całej UE

Akty urodzenia, akty małżeństwa lub zaświadczenie o braku wpisu w rejestrze karnym wydane w jednym z państw UE będą uznawane...

więcej
Dokumenty ważne w całej UE

Artyści pod ochroną UE

Porozumienie Parlamentu i Rady w sprawie praw autorskich na rynku cyfrowym UE Platformy internetowe powinny płacić za wykorzystywanie pracy artystów i...

więcej
Artyści pod ochroną UE

Aktualności

Marszałek Woźniak na sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów na temat przyszłości Europy i zmian klimatu

39987467582 187607c45c oPrzyszłość Europy, rozpoczynająca się prezydencja austriacka oraz zmiany klimatu były głównymi tematami sesji plenarnej trwającej w dniach 4-5 lipca br. w Europejskim Komitecie Regionów, w której wziął udział Marszałek Marek Woźniak.

Przyszłość Europy jest jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów na forum europejskim. Europejski Komitet Regionów zaprosił do debaty przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych z całej Europy, aby móc włączyć do dyskusji samorządowców, którzy nie są  członkami KR i mają mniej okazji do wyrażania swoich opinii na forum UE. Gośćmi sesji plenarnej byli reprezentanci polskich metropolii, francuskich merów oraz fińskich władz lokalnych i regionalnych. Rafał Dutkiewicz – Przewodniczący Unii Metropolii Polskich podkreślił rolę dużych miast w gospodarkach poszczególnych krajów. Jednocześnie zwrócił uwagę na problemy, z którymi borykają się metropolie, przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza, zaznaczając, iż przyszłością są zielone miasta będące jednocześnie zdolne do skutecznej integracji migrantów.

W trakcie sesji KR odbyła się także dyskusja na temat właśnie rozpoczętej prezydencji Austrii w Radzie UE. Juliane Bogner-Strauss, minister ds. kobiet, rodziny i młodzieży podkreśliła, że zgodnie z mottem przewodnictwa – „Europa, która chroni”, priorytetami będzie bezpieczeństwo i zwalczanie nielegalnej migracji, zapewnienie dobrobytu i konkurencyjności poprzez cyfryzację oraz zagwarantowanie stabilności w sąsiedztwie UE, przede wszystkim w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich i Europy Południowo-Wschodniej.

bogner starussPo raz pierwszy podczas sesji plenarnej odbyła się specjalna debata, podczas której członkowie wypowiadali się na tematy o szczególnym znaczeniu dla samorządów, które reprezentują. Jedna z kwestii, dotycząca nowego podziału statystycznego oraz przydziału budżetu UE po 2020 r., została zaproponowana przez członka polskiej delegacji – Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika.

Drugiego dnia część sesji została poświęcona tematowi zmian klimatycznych oraz zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych w realizację porozumienia paryskiego w dziedzinie klimatu. Tomasz Chruszczow, specjalista ds. działań klimatycznych z polskiego Ministerstwa Środowiska oraz Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic omówili założenia zbliżającej się Konferencji Narodów Zjednoczonych COP24, która odbędzie się w Katowicach w grudniu br. Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, zaznaczył, iż Unia Europejska wyznacza sobie bardzo ambitne cele klimatyczne i zachęcił członków KR do podejmowania aktywności w tym obszarze w swoich samorządach. Zwrócił również uwagę, iż długofalowy budżet UE jest kluczowym narzędziem realizacji działań klimatycznych i transformacji energetycznej.

canetePrzed rozpoczęciem sesji plenarnej Marszałek M. Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji do KR, którego tematem były Wspólne Ramy Finansowe na lata 2021-2027. Zagadnienie przedstawili Magdalena Sapała z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, która omówiła propozycje Komisji dotyczące przyszłego, wieloletniego budżetu UE z punktu widzenia PE oraz Radomira Matczaka – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej z woj. pomorskiego. Przedstawił on wyzwania i konsekwencje dotyczące budżetu wynikające z opublikowanych dokumentów, które w najbliższych miesiącach będą negocjowane przez instytucje europejskie.

Podczas sesji przyjęto opinie nt. Celów Partnerstwa Wschodniego na 2020 r. – wkład władz lokalnych i regionalnych, a także opinie dot. wdrożenia agendy miejskiej dla UE i zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE. W ramach przygotowań do sesji plenarnej Marszałek M. Woźniak wziął również udział w spotkaniach prezydiów Europejskiego Komitetu Regionów i grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Przyszłość Europy jest jednym z najważniejszych i najbardziej aktualnych tematów na forum europejskim. Europejski Komitet Regionów zaprosił do debaty przedstawicieli stowarzyszeń samorządowych z całej Europy, aby móc włączyć do dyskusji samorządowców, którzy nie są członkami KR i mają mniej okazji do wyrażania swoich opinii na forum UE. Gośćmi sesji plenarnej byli reprezentanci polskich metropolii, francuskich merów oraz fińskich władz lokalnych i regionalnych. Rafał Dutkiewicz – Przewodniczący Unii Metropolii Polskich podkreślił rolę dużych miast w gospodarkach poszczególnych krajów. Jednocześnie zwrócił uwagę na problemy, z którymi borykają się metropolie, przede wszystkim zanieczyszczenie powietrza, zaznaczając, iż przyszłością są zielone miasta będące jednocześnie zdolne do skutecznej integracji migrantów.

W trakcie sesji KR odbyła się także dyskusja na temat właśnie rozpoczętej prezydencji Austrii w Radzie UE. Juliane Bogner-Strauss, minister ds. kobiet, rodziny i młodzieży podkreśliła, że zgodnie z mottem przewodnictwa – „Europa, która chroni”, priorytetami będzie bezpieczeństwo i zwalczanie nielegalnej migracji, zapewnienie dobrobytu i konkurencyjności poprzez cyfryzację oraz zagwarantowanie stabilności w sąsiedztwie UE, przede wszystkim w odniesieniu do Bałkanów Zachodnich i Europy Południowo-Wschodniej.

Po raz pierwszy podczas sesji plenarnej odbyła się specjalna debata, podczas której członkowie wypowiadali się na tematy o szczególnym znaczeniu dla samorządów, które reprezentują. Jedna z kwestii, dotycząca nowego podziału statystycznego oraz przydziału budżetu UE po 2020 r., została zaproponowana przez członka polskiej delegacji – Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika.

Drugiego dnia część sesji została poświęcona tematowi zmian klimatycznych oraz zaangażowaniu władz lokalnych i regionalnych w realizację porozumienia paryskiego w dziedzinie klimatu. Tomasz Chruszczow, specjalista ds. działań klimatycznych z polskiego Ministerstwa Środowiska oraz Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic omówili założenia zbliżającej się Konferencji Narodów Zjednoczonych COP24, która odbędzie się w Katowicach w grudniu br. Miguel Arias Cañete, komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii, zaznaczył, iż Unia Europejska wyznacza sobie bardzo ambitne cele klimatyczne i zachęcił członków KR do podejmowania aktywności w tym obszarze w swoich samorządach. Zwrócił również uwagę, iż długofalowy budżet UE jest kluczowym narzędziem realizacji działań klimatycznych i transformacji energetycznej.

Przed rozpoczęciem sesji plenarnej Marszałek M. Woźniak przewodniczył posiedzeniu polskiej delegacji do KR, którego tematem były Wspólne Ramy Finansowe na lata 2021-2027. Zagadnienie przedstawili Magdalena Sapała z Biura Analiz Parlamentu Europejskiego, która omówiła propozycje Komisji dotyczące przyszłego, wieloletniego budżetu UE z punktu widzenia PE oraz Radomira Matczaka – Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej z woj. pomorskiego. Przedstawił on wyzwania i konsekwencje dotyczące budżetu wynikające z opublikowanych dokumentów, które w najbliższych miesiącach będą negocjowane przez instytucje europejskie.

Podczas sesji przyjęto opinie nt. Celów Partnerstwa Wschodniego na 2020 r. – wkład władz lokalnych i regionalnych, a także opinie dot. wdrożenia agendy miejskiej dla UE i zwiększania wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE. W ramach przygotowań do sesji plenarnej Marszałek M. Woźniak wziął również udział w spotkaniach prezydiów Europejskiego Komitetu Regionów i grupy politycznej Europejskiej Partii Ludowej.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli