KE chce skuteczniej chronić własność intelektualną

Komisja Europejska przedstawiła środki mające zapewnić skuteczną ochronę prawom własności intelektualnej, co zachęci przedsiębiorstwa europejskie, w szczególności MŚP i przedsiębiorstwa...

więcej
KE chce skuteczniej chronić własność intelektualną

Raport KE: firmy europejskie zwiększają inwestycje w badania i rozwój

Firmy z Unii Europejskiej zwiększyły swoje inwestycje w badania i rozwój znacznie powyżej średniej światowej stopy wzrostu. Podczas gdy na...

więcej
Raport KE: firmy europejskie zwiększają inwestycje w badania i rozwój

Publiczne konsultacje ws. wspólnej polityki wizowej UE

Komisja Europejska pragnie poznać opinie szerokiego grona obywateli i organizacji na temat wspólnej polityki wizowej UE. Komisja jest szczególnie zainteresowana...

więcej
Publiczne konsultacje ws. wspólnej polityki wizowej UE

Aktualności

Marszałek Marek Woźniak spotyka się z unijnym komisarzem Oettingerem w Europejskim Komitecie Regionów

1 2017 5bMarszałek Marek Woźniak jako wiceprzewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w Europejskim Komitecie Regionów (KR) wziął wczoraj udział w nadzwyczajnym posiedzeniu tej grupy politycznej w Brukseli. Spotkanie poprowadził Michael Schneider, przewodniczący EPL w KR, a jego uczestnikami byli unijny komisarz ds. budżetu i zasobów ludzkich, Günther Oettinger; wicepremier Bułgarii, Tomislav Donchev, wiceprzewodniczący grupy roboczej Parlamentu Europejskiego ds. budżetu i polityki strukturalnej, Jan Olbrycht oraz minister ds. prezydencji Bułgarii w UE, Liliana Pavlova. Tematem spotkania były unijne finanse z perspektywy regionalnej i lokalnej, których kształt po 2020 r. będzie miał wpływ na przyszłość procesu integracji europejskiej.

Debatę nt. przyszłości finansów unijnych zapoczątkował dokument otwierający dyskusję na ten temat wydany przez Komisję Europejską („Reflection Paper on the Future of EU Finances”). Jest to jedna z najważniejszych dyskusji, która obecnie toczy się w Brukseli, a na jej temat tworzona jest obecnie opinia w Europejskim Komitecie Regionów, której sprawozdawcą jest Marszałek Marek Woźniak.

2 2017 5b„Dyskutując o przyszłości Europy musimy zacząć od określenia celów i oczekiwań wobec niej, a następnie wyznaczać ramy finansowe. Mamy świadomość konsekwencji związanych z brexitem i luki w budżecie unijnym, jaką spowoduje wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE. Koncepcja uzupełnienia tej luki poprzez zaangażowanie dochodów własnych na poziomie 1,23% unijnego dochodu narodowego brutto to nie jest wygórowana stawka. Polityka spójności nie jest jedyną polityką w budżecie unijnym, ale jest ona ważna i powinna obejmować wszystkie kraje członkowskie i ich regiony. Polityka ta nie tylko wyrównuje dysproporcje w rozwoju europejskich regionów, ale także umożliwia regionom realizowanie ich konkretnych celów np. w odniesieniu do zwiększania innowacyjności i konkurencyjności” – powiedział M. Woźniak.

Unijny komisarz Oettinger podkreślił, iż Europa powinna rozwijać się harmonijnie, bez podziałów i z tego względu potrzebuje jednomyślności. Budżet UE powinien zostać zachowany co najmniej na obecnym poziomie. Komisja Europejska nie chce dokonywać cięć i zmniejszać środków na migrację czy ochronę granic, aby zwiększać fundusz spójności. Programy takie jak Horyzon2020, Erasmus+ czy instrument „Łącząc Europę” należy uchronić przed cięciami.

Z europejskimi samorządowcami spotkali się także przedstawiciele Bułgarii, która na początku 2018  roku przejmie prezydencję w Radzie UE. Wśród jej priorytetów znajdzie się również polityka spójności oraz Wieloletnie Ramy Finansowe. „Potrzeba nam elastyczności w polityce spójności a nie plastyczności” – powiedział wicepremier Bułgarii Tomislav Donchev. Według niego polityka spójności nie ma zmieniać swojej formy, ale w większym stopniu ma dostosowywać się i reagować na bieżące wyzwania. Pomyślny rozwój regionów wymaga planowania  i dokonywania inwestycji na wszystkich poziomach zarządzania. Polityka spójności powinna utrzymać swój pierwotny kształt, a jej uproszenie nie dotyczy jedynie zlikwidowania ciężaru administracyjnego, ale także lepszego dostępu do funduszy. Polityka spójności powinna mieć charakter terytorialny i być bliższa obywatelom, przez co możliwe będzie przywrócenie zaufania do Unii Europejskiej.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: KR/EPP