mt_ignore

Znajdź partnera biznesowego na platformie społecznościowej EIC

Rosnąca Społeczność EIC może już spotykać się online. Firmy, które otrzymały grant w ramach pilotażowego projektu Europejskiej Rady ds. Innowacji...

więcej
Znajdź partnera biznesowego na platformie społecznościowej EIC

Wyszehrad i inne państwa UE chcą zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe

Grupa Wyszehradzka, a także Bułgaria, Rumunia, Chorwacja i Słowenia ostrzegają przed „dysproporcjami” w łańcuchu dostaw żywności, jeżeli wielcy dostawcy nie...

więcej
Wyszehrad i inne państwa UE chcą zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe

Orędzie o stanie Unii: podsumowanie

Ta Komisja Europejska przeminie, przeminie ten Parlament Europejski i obecne rządy, ale Europa pozostanie. Musimy uczynić ją silną, tak by...

więcej
Orędzie o stanie Unii: podsumowanie

Aktualności

Cele zrównoważonego rozwoju przedmiotem debaty z udziałem Wielkopolski w Brukseli

17 20 DSC08966We wtorek 10 października w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w siedzibie Biura Wielkopolski w Brukseli odbyła się debata Europejskie miasta wdrażają światowe programy”. Dobre praktyki z Wielkopolski w tym zakresie zostały przedstawione na przykładzie Miasta Poznania.  Uczestnicy tej międzynarodowej dyskusji mieli okazję wysłuchać również jakie doświadczenie w zakresie wdrażania światowych programów w tym realizacji celów zrównoważonego rozwoju posiadają europejskie samorządy z Hiszpanii, Niemiec, Danii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

1710DSC08975Wielkopolska od 11 lat aktywnie angażuje się w Europejski Tydzień Regionów i Miast współpracując z wieloma europejskimi partnerami. W tym roku wspólnie z Barceloną, Hanowerem, Liverpoolem, Malmo i Kopenhagą, Biuro Wielkopolski w Brukseli przygotowało debatę poświęconą wyzwaniom przed jakimi stoją regiony i miasta w kontekście realizowania światowych agend. W jej trakcie politycy i praktycy reprezentujący partnerów debaty przedstawili swoje doświadczenia, dobre praktyki oraz przeszkody na jakie często napotykają w tym obszarze. Wielkopolskę w dyskusji reprezentowała Iwona Matuszczak-Szulc, Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Poznania.

W Poznaniu cele zrównoważonego rozwoju - tj. ochrona środowiska, zmiany demograficzne, innowacje technologiczne i społeczne, otwartość społeczeństwa na zmiany, równy dostęp do infrastruktury i usług oraz współpraca i dialog społeczny - zostały uznane za kluczowe w rozwoju i dlatego znalazły się w „Strategii Rozwoju Miasta Poznania do 2030 r.” i są realizowane w jej ramach. Dyrektor Matuszczak-Szulc podkreśliła m.in. jak ważne jest w ramach wdrażania celów zrównoważonego rozwoju wykorzystanie istniejącego w mieście potencjału młodych, wykształconych ludzi, a także dobrze funkcjonującego otoczenia biznesu. Miasto Poznań stwarza wiele możliwości rozwoju środowiska biznesowego. Poznań jako pierwszy w Polsce stworzył wolną przestrzeń przeznaczoną do współpracy, która służy jako miejsce rozwoju start-upów i nawiązywania kontaktów między lokalnymi przedsiębiorcami.

W dyskusji udział wziął również przedstawiciel Komisji Europejskiej, który zaznaczył, że odpowiedzią Europy na Agendę po 2030 roku jest z jednej strony dążenie do włączenia celów zrównoważonego rozwoju do podstawowych polityk UE oraz priorytetów Komisji Europejskiej, a z drugiej rozpoczęcie działań nad wizją po 2020 roku oraz reorganizacją budżetu w celu osiągnięcia długoterminowych założeń. Natomiast dyrektor brukselskiego Przedstawicielstwa Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju Przemysłowego (UNIDO) podkreślił, że dla skutecznego wdrażania światowych programów, ogromne znaczenie ma to, aby były one uwzględniane w programach lokalnych. Przedstawiciele pozostałych samorządów wskazywali na realizowane projekty, które przyczyniają się do wdrażania celów zrównoważonego rozwoju np. projekt „zielone ścieżki” prowadzony w Barcelonie, który ma na celu budowę ścieżek przeznaczonych dla pieszych i rowerzystów, czy projekt dotyczący zarządzania odpadami i recyklingu realizowany w Kopenhadze.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe wydarzenie poświęcone samorządom, które od 15 lat odbywa się w Brukseli w pierwszym tygodniu października.  Hasłem tegorocznej edycji są „Regiony i miasta na rzecz lepszej przyszłości”. W jej ramach zorganizowano 130 warsztatów, konferencji, debat oraz seminariów, w których udział wzięło ponad 4 tysiące polityków i ekspertów z regionów i miast, przedstawicieli świata nauki, instytucji unijnych oraz biznesu. Europejski Tydzień jest wspólną inicjatywą Komisji Europejskiej, Europejskiego Komitet Regionów oraz europejskich regionów i miast.

 

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Zdjęcia: Artur Boiński