Dzień informacyjny nt. programu Horyzont 2020 – priorytet „Wyzwania społeczne”

W dniach 8 - 9 listopada br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie dotyczące programu Horyzont 2020, priorytet: „Wyzwania...

więcej
Dzień informacyjny nt. programu Horyzont 2020 – priorytet „Wyzwania społeczne”

Komisja tworzy forum ekspertów, którzy pomogą przezwyciężać przeszkody transgraniczne

Komisja tworzy dziś Punkt Koordynacyjny ds. Transgranicznych, aby wykorzystywać cały potencjał gospodarczy regionów przygranicznych w UE zamieszkiwanych przez 150 mln...

więcej
Komisja tworzy forum ekspertów, którzy pomogą przezwyciężać przeszkody transgraniczne

UE i ONZ wspólnie walczą z przemocą wobec kobiet i dziewcząt

Na wczorajszym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku UE i ONZ ogłosiły inicjatywę na rzecz wyeliminowania wszelkich form...

więcej
UE i ONZ wspólnie walczą z przemocą wobec kobiet i dziewcząt

Aktualności

Brexit: Unia Europejska chce ochrony produktów regionalnych przez Wielką Brytanię

2641818629 59fe1081da b 800x450Komisja Europejska wydała oświadczenie, w którym domaga się zapewnienia przez Wielką Brytanię ochrony dla unijnych produktów posiadających oznaczenie geograficzne.

Komisja Europejska w środę 6 września opublikowała stanowisko dot. ochrony wartości intelektualnej, w  tym ochrony nazwy pochodzenia produktów. W dokumencie KE wezwała Wielką Brytanię do zagwarantowania ochrony marek żywnościowych z europejskimi oznaczeniami geograficznymi po wyjściu Zjednoczonego Królestwa ze wspólnoty.

 

Europejskie Systemy Jakości Żywności

Oznaczenia geograficzne (Geographical indications – GIs) są centralną częścią Europejskich Systemów Jakości Żywności. W ramach systemu funkcjonuje także program Ochrony Nazwy Pochodzenia (Protected Designation of Origin – PDO) oraz Gwarantowanej Tradycyjnej Specjalności (Traditional Specialities Guaranteed – TSG). Ochroną objęte jest ponad 1400 produktów.

Oznaczenia geograficzne podkreślają niepowtarzalność  danego produktu (np. sera fera czy oscypka) polegającą na jego wyrobie tradycyjną metodą czy też powstawaniem w specyficznych warunkach klimatycznych danego regionu. Dzięki oznaczeniom producenci tych wyrobów mogą korzystać z renomy produktów niezakłócanej pojawianiem się na rynku „podróbek” tj. szynka parmeńska pochodząca z Finlandii, a także wyżej wyceniać swoje autentyczne produkty.

Brexitowe zagrożenia

Już w pierwszych słowach opublikowanego dokumentu KE przyznaje, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej „stwarza niepewność” dla produktów objętych Europejskimi Systemami Jakości Żywności : „Ta niepewność w znacznym stopniu odbije się na warunkach, w jakich dobra (…) będą krążyć pomiędzy UE27 a Wielką Brytanią”.

Według Komisji Zjednoczone Królestwo powinno stworzyć przepisy wewnętrzne gwarantujące dotychczas chronionym produktom ochronę, której poziom będzie porównywalny z tym reprezentowanym przez regulacje unijne. KE dodała również, że aktualny rejestr produktów GIs musi zostać automatycznie uznany i stosowany na brytyjskim rynku.

Unia na straży oznaczeń geograficznych

Podobnym oświadczeniem instytucje Unijne wysyłają wiadomość o polityce „żadnych ustępstw” wobec prób podkopania działalności ich wewnętrznych producentów. Nacisk na ochronę oznaczeń geograficznych stawiany przez Unię jest często problematycznym punktem negocjacji z takimi partnerami jak Chiny, Kanada czy Stany Zjednoczone.

W przypadku tych ostatnich, w zeszłym roku Grecja zapowiedziała bojkot umowy o wolnym handlu, o ile nie otrzyma gwarancji ochrony producentów sera feta przed nieuczciwą konkurencją.

Unijni rolnicy niepokoją się również umową CETA – Kanada bowiem odmówiła uznania i stosowania GIs wobec znanych już na jej rynku francuskich serów Munster oraz włoskich gorgonzoli i fontiny.

Z kolei w ramach negocjowanej obecnie umowy Unia Europejska-Chiny obie strony zobowiązały się do uznania po sto oznaczeń geograficznych partnera na swoim rynku. UE nie sprzeciwiła się także podjęciu kroków prawnych przez osiem państw członkowskich, które oskarżyły Chiny o stosowanie nieprawdziwych oznaczeń unijnych produktów posiadających logo GIs.

Autor: EURACTIV.pl - Natalia Kowalik