Aktualności

Posłowie chwalą jedność w sprawie Brexitu i wzywają do gruntownej reformy UE

Michel BarnierPosłowie z zadowoleniem odnotowali jednomyślność 27 państw i instytucji Unii w sprawie Brexitu. Chcieliby, aby ta postawa stanowiła tez punkt wyjścia dla głębokiej i pilnej reformy UE, z korzyścią dla wszystkich obywateli.

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk przedstawił w Parlamencie wytyczne dotyczące negocjacji w sprawie Brexitu przyjęte przez państwa członkowskie na szczycie UE 29 kwietnia. Z zadowoleniem odnotował zbieżność porozumienia zawartego w Radzie Europejskiej z przyjętym wcześniej stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Określone w ten sposób zasady i margines negocjacyjny powinny stać się podstawą mandatu negocjacyjnego, który – jak przypomniał Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej (prowadzącej negocjacje w imieniu UE) – zostanie przyjęty przez Radę 22 maja.

Większość mówców, podobnie jak główny unijny negocjator Michel Barnier, podkreśliła jedność jaka w sprawie Brexitu panuje między instytucjami UE i między 27 państwami członkowskimi przekonanymi o konieczności wspólnego działania w celu osiągnięcia zrównoważonego porozumienia z Wielką Brytanią.

Motywem przewodnim debaty były podstawowe zasady, którym mają być podporządkowane negocjacje:

  • negocjacje w sprawie przyszłych stosunków między UE i Wielką Brytanią nie będą mogły się rozpocząć dopóki nie zostaną poczynione „znaczące postępy” w rokowaniach na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE;
  •  priorytetem jest zagwarantowanie praw obywateli Unii, których mogą dotknąć skutki brytyjskiej decyzji o opuszczeniu UE;
  • zachowanie zdobyczy procesu pokojowego w Irlandii Północnej (w tym brak fizycznej granicy pomiędzy Irlandią i Irlandią Północną);
  • zapewnienie dochowania przez Zjednoczone Królestwo wszystkich zobowiązań finansowych wynikających z członkostwa w UE.

Michel Barnier zwrócił uwagę na konieczność przejrzystości negocjacji. Zaczyną się one po brytyjskich wyborach w dniu 8 czerwca.

Większość posłów podkreśliła, że równocześnie z negocjowaniem „uporządkowanego” wystąpienia Wielkiej Brytanii, Unia powinna przystąpić do wewnętrznej reformy UE. Powinna ona posłużyć do rozwiązania problemów obywateli i sprawić, że staną się bardziej świadomi korzyści płynących z integracji europejskiej. Kapitał wzajemnego zaufania i jednomyślności w sprawie Brexitu powinien zostać wykorzystany również do przeprowadzenia niezwłocznych reform.

Poparcie Brexitu przez Brytyjczyków, ale też wzrost populizmu w niektórych krajach Unii, w szczególności we Francji i Holandii, powinny stanowić lekcję dla europejskich decydentów, uznało wielu parlamentarzystów. Ostatnie zwycięstwa wyborcze partii proeuropejskich zostały przez nich odnotowane z satysfakcją, ale jednocześnie wielu przestrzegało przed triumfalizmem, bo „populizmy i nacjonalizmy nie umarły.” Posłowie podkreślali, że bardziej niż kiedykolwiek należy pilnie wsłuchać się w głosy Europejczyków i tak zarysować przyszłe kontury ustrojowe UE, aby spełnić ich oczekiwania w dziedzinie standardów środowiskowych i społecznych w kontekście globalizacji, odnośnie organizacji rynku pracy, wyzwań technologicznych, podatków, bezpieczeństwa obywateli.

Nagrania wideo wystąpień przedstawicieli Rady, Komisji i grup politycznych Parlamentu:
Donald TUSK, Rada Europejska
Jean-Claude JUNCKER, Komisja Europejska
Manfred WEBER (EPP, DE)
Roberto GUALTIERI (S&D, IT)
Raffaele FITTO (ECR, IT)
Guy VERHOFSTADT (ALDE, BE)
Gabriele ZIMMER (GUE/NGL, DE)
Philippe LAMBERTS (Greens/EFA, BE)
Nigel FARAGE (EFDD, UK)
Marcel de GRAAFF (ENF, NL)

Wystąpienia końcowe:
Michel BARNIER (część 1)
Michel BARNIER (część 2)
Donald TUSK

Więcej informacji:

  • EP Live ( wybierz datę 17.05.2017)
  • Rada Europejska (art. 50) – wytyczne do negocjacji w sprawie Brexitu
  • Rezolucja Parlamentu (5.04.2017): Negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem w związku ze złożoną przez nie notyfikacją o zamiarze wystąpienia z Unii Europejskiej

Autor: euractiv.pl